Hoe lang kan je zonder slaap?

Als jouw lichaam en geest het lange tijd zonder slaap moeten stellen, krijg je te maken met vervelende gevolgen. Zowel fysiek als mentaal heeft een mens een dagelijkse dosis slaap nodig om optimaal te kunnen functioneren. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het slapen gewoonweg niet lukt. Moet jij het langer dan 24 uur zonder slaap stellen, dan brengt dat veel narigheid met zich mee en ga jij je in een snel tempo slechter voelen.

Langer dan 24 uur zonder slaap
Op het moment dat jij meer dan een dag niet hebt geslapen, ga je dit echt merken en wel door het volgende:

  • je kunt niet meer vertrouwen op je geheugen
  • je beoordelingsvermogen gaat achteruit
  • jouw gedachten worden trager
  • er treedt een verslechterde coördinatie op

Deze effecten treden al op na een periode van 24 uur waarin je niet hebt geslapen. Los van het ellendige gevoel dat jij hierbij ervaart, is een dag zonder slaap ook niet zonder risico voor jouw omgeving. Zaak om de auto te laten staan en te voorkomen dat je anderen ongewild in gevaar brengt. Een etmaal niet slapen heeft op jouw lichaam en geest hetzelfde effect als een mild alcoholpercentage in je bloed. Het effect van alcoholinname wordt met het uur zonder slaap groter, waardoor je hand-oog coördinatie afneemt en je mentaal niet meer goed kunt beoordelen wat je doet.

Drie dagen zonder slaap
Loopt de termijn zonder op naar 72 uur, dan stijgt je bloeddruk, kun je duizelig gaan worden en ben je prikkelbaar. Heb jij het zelfs langer dan drie dagen zonder slaap moeten stellen? Je immuunsysteem wordt dan dusdanig aangetast dat je stemmingswisselingen krijgt en gaat hallucineren.

Hallucinaties door slaaptekort
Dingen zien of voelen die er niet zijn, is een bekend verschijnsel bij slaapgebrek dat langer dan 72 uur duurt. Deze hallucinaties kunnen optreden in de vorm van:

  • voelbare hallucinaties
  • smaakhallucinaties
  • geluidshallucinaties
  • visuele hallucinaties

Al deze waarnemingen zijn niet echt, maar voor jou heel reëel door het slaaptekort. Je geest is zo overprikkeld dat het niet meer naar behoren kan functioneren. Door het gebrek aan slaap kun je paranoïde worden en je concentratie daalt met het uur. Los van de geestelijke aantasting merk je ook dat je lichamelijk het nodige voor de kiezen krijgt. Je organen gaan in dit stadium extra hard werken, terwijl ze niet de rust krijgen om te kunnen herstellen. Een ware aanslag op lichaam en geest dus.

Recordtijd zonder slaap
Er zijn maar weinig records die zoveel impact hebben op het menselijk lichaam als de recordtijd zonder slaap. De langste periode dat een mens het zonder slaap heeft weten te stellen staat op maar liefst elf dagen! Geen record om trots op te zijn, aangezien het met recht roofbouw op lichaam en geest is. Slapeloosheid is geen pretje. Weliswaar heeft het de eerste 24 uur fysiek en mentaal geen schadelijke effecten, maar de vermoeidheid zal je hoe dan ook parten gaan spelen.

Wisselende nachtrust
Wordt jou je nachtrust regelmatig niet gegund en houdt dit langere tijd gedurende meerdere keren per week aan? In dat geval krijg je te maken met veel neveneffecten die jouw dagen flink in de war kunnen schoppen. Dit varieert van ernstige vermoeidheid tot een depressie of zelfs angstaanvallen. Deze tekenen laten goed zien hoe belangrijk een goed slaappatroon elke nacht is voor je lichaam en geest. Zaak om aan de bel te trekken, als jij last hebt van een slaaptekort.

Hulp inschakelen bij slaapgebrek
Goed voor je lichaam en geest zorgen, is belangrijk om goed te kunnen functioneren en je dagen op een fijne manier door te komen. Wacht niet onnodig lang bij slaaptekort, maar kom op tijd in actie om het slaapgebrek een halt toe te roepen. De eerste stap zet je richting de huisarts. Deze zal jouw verhaal aanhoren en zo kunnen inschatten wat nodig is om jou van de juiste hulp te kunnen voorzien. Hopelijk maakt een gezonde nachtrust dan snel weer deel uit van de 24 uur in jouw dag.